PRESSE

Ved spørsmål kan du kontakte

Cathrine Eriksson,
leder for Nordic Living og Oslo Design Fair

Telefon: 945 42 434
E-post: cathrine@oslodesignfair.no